Archive for September, 2009

Begyndelsen er nær

Monday, September 28th, 2009

bill1

Beslutningen er taget, forberedelserne er begyndt… Sinus skal sejle langt – rigtigt langt.